CURĂȚARE PROFESIONALĂ DE TEREN

Servicii profesionale complete de defrișare, curăţare și lucrări de întreținere a păşunilor, a livezilor, a terenurilor degradate și a altor tipuri de terenuri din sfera agricolă și neagricolă, cu ajutorul ultimei tehnologii în domeniu.